Predsjednik HSBiH
Senad Zaimović
E-mail:  shlbih@bih.net.ba

Članovi Uprave HS BiH
Adnan Mrkva
Džemo Bisić
Dino Mujkić
Mirzet Hodžić

Predsjednik Skupštine HSBiH
Nedžad Topal

Predstavnik u Svjetskoj hokejaškoj federaciji (IIHF)
Damir Dervišefendić
E-mail: Damir.Dervisefendic@austriantrade.org

Predstavnik u Svjetskoj hokejaškoj federaciji (IIHF) i kontakti sa inostranim partnerima
Haris Muhić
E-mail:  shlbih@bih.net.ba
Tel.: +387 33 212305
Fax : +387 33 715601
Alipašina bb, ZETRA
71000 Sarajevo
BiH

Pretraga stranice

Novosti

Timovi

  • Vukovi
  • Medvjedi
  • Lisice
  • Ilidža